Handel Elektroniczny

W Finlandii oprócz ogólnych ustaw regulują handel elektroniczny.

 

Kodeks społeczeństwa informacyjnego (917/2014, z późniejszymi zmianami).

Kodeks społeczeństwa informacyjnego jest aktem parasolowym, który konsoliduje, aktualizuje i usprawnia regulację łączności elektronicznej. Kodeks jest wynikiem dużej reformy i wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. W tym czasie do Kodeksu włączono wiele wcześniejszych aktów prawnych. Kodeks reguluje, między innymi, świadczenie i oferowanie usług społeczeństwa informacyjnego, w tym sprzedaży na odległość, informacji dostarczanych przez usługodawcę, bezpośredniego marketingu elektronicznego, plików cookie, a także ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji.

 

Ustawa o silnej identyfikacji elektronicznej i podpisach elektronicznych (617/2009, z późniejszymi zmianami).

Identyfikacja elektroniczna i podpisy elektroniczne są regulowane przez ustawę. Ponadto oferowanie tych usług usługodawcom korzystającym z nich i ogółowi społeczeństwa jest regulowane przez ustawę.

 

Ustawa o ochronie konsumentów (38/1978, z późniejszymi zmianami).

Niniejsza ustawa ma zastosowanie do handlu elektronicznego i zawiera wymogi dotyczące informacji, które należy przekazywać konsumentom. Wymogi informacyjne określone w ustawie obowiązują zarówno przed zawarciem umowy sprzedaży, jak i podczas procesu składania zamówienia, a także w odniesieniu do prawa konsumenta do otrzymania zwrotu.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt