Procedura założenia spółki w Finlandii

Prawo

Chciałbyś założyć spółkę w Finlandii, ale nie wiesz jak to zrobić.

Spółki kapitałowe są najbardziej popularną formą podmiotów biznesowych w Finlandii i szczególnie stosowaną przez inwestorów zagranicznych. Spółki z o.o. dzielą się na spółki prywatne, publiczne i spółki europejskie. Trzeba pamiętać, że Finlandia stosuje pewne ograniczenia w dostępności kilkunastu zawodów na rynku i trzeba uzyskać odpowiednią koncesję np. dla biur podróży, aptek, działalności ubezpieczeniowej, czy pośrednictwa handlowego.

Zakładając spółkę w Finlandii, możemy to zrobić na kilka sposobów: osobiście, bądź przez ustanowienie pełnomocnika – np. kancelarię prawną. Pełnomocnictwo udzielone musi zostać wystawione w formie aktu notarialnego, na konkretną firmę i osobę do założenia spółki w naszym imieniu.

 Legalizacja dokumentów:

Dokumenty potrzebne do założenia spółki, które nie zostały sporządzone w Finlandii, muszą zostać przetłumaczone na język fiński przez tłumacza przysięgłego, a notariusz może być osobą, która urzędowo potwierdzi zgodność tłumaczenia z oryginałami.

Wymagane dokumenty:

 • akt założycielski;
 • kopia statutu spółki;
 • sprawozdanie z pierwszego zgromadzenia wspólników;
 • protokół wyboru prezesa zarządu;
 • potwierdzenie zdeponowania kapitału założycielskiego;
 • oświadczenie o założeniu spółki zgodnie z prawem spółek;
 • uzyskane wcześniej pozwolenia i koncesje

Procedura rejestracyjna spółki:

 1. Przed wyborem nazwy spółki należy sprawdzić czy dana nazwa nie jest już używana przez inny podmiot;
 2. Poświadczenie notarialne dokumentów spółki (np. akt założycielski spółki, statut spółki, i inne);
 3. Przed rejestracją spółki musi zostać zdeponowany kapitał w odpowiedniej wysokości (zgodnie z fińskimi przepisami, a wysokość kapitału jest inna dla każdej formy prowadzenia przedsiębiorstwa);
 4. Zaświadczenie z banku o dokonaniu wpłaty kapitału;
 5. Uzyskanie koncesji i pozwoleń – jeżeli są one wymagane do prowadzenia spółki;
 6. Złożenie wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa oraz wymaganych dokumentów (wraz z uzyskanymi koncesjami) i odpowiednim opłatami do fińskiego Narodowego Urzędu Patentów i Rejestracji;
 7. Rejestracja przy złożeniu wymaganych dokumentów spółki w fińskim Narodowym Urzędzie Patentów i Rejestracji, taka procedura trwa około trzech tygodni;
 8. Uzyskanie indywidualnego numeru przedsiębiorstwa w fińskim Narodowym Urzędzie Patentów i Rejestracji;
 9. Zgłoszenie spółki do właściwego Urzędu Skarbowego, wraz z deklaracją podatku dochodowego i podatku VAT oraz zgłoszenie do systemu Ubezpieczeń Społecznych;
 10. Po dokonaniu tego ostatniego zgłoszenia przedsiębiorstwo może oficjalnie rozpocząć swoją działalność.

Jeżeli, jesteś zainteresowany założeniem spółki w Finlandii, ale nie wiesz jak to zrobić?  

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.