Zainwestuj w Finlandii
Prawo Podatki Spółki
Profesjonalnie

Informacje Ogólne

System prawny Finlandii jest prawem cywilnym. Prawo UE ma jednak bezpośrednie zastosowanie i ma pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym.

Fiński system prawny rozwinął się w ścisłym związku z systemem innych krajów nordyckich. Przede wszystkim najbardziej wpływowe jest szwedzkie ustawodawstwo ze względu na wspólną historyczną przeszłość obu krajów. Dlatego można argumentować, że fiński system prawny jest zasadniczo taki sam jak w innych krajach nordyckich.

Fiński system prawny opiera się na zasadzie praworządności. Ponadto przestrzegane są ogólne europejskie tradycje prawne, takie jak podstawowe prawa obywatela i świętość/nienaruszalność prawa.

 

Źródła fińskiego ustawodawstwa

Głównym źródłem fińskiego ustawodawstwa jest prawo pisane. Dlatego Finlandia ma ustawowy system prawny. Najważniejszym źródłem krajowych przepisów są akty parlamentarne, a także dekrety i nakazy wydawane przez rząd lub ministerstwa.

 

Fiński system sądowy

Zgodnie z fińską konstytucją władza sądownicza należy do niezależnych sądów. Na szczycie systemu znajduje się Sąd Najwyższy i Najwyższy Sąd Administracyjny.

Ponadto fiński system sądowniczy można podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, sądy powszechne zajmujące się sprawami cywilnymi i karnymi. Po drugie, sądy administracyjne zajmujące się głównie sporami między organem publicznym a osobami prywatnymi. Ponadto istnieją również sądy specjalne: Sąd Gospodarczy, Sąd Pracy, Sąd Ubezpieczeń czy Wysoki Trybunał.